Internationaal netwerk

Internationale samenwerking en netwerk

In onze leef- en bedrijfsomgeving worden we allen geconfronteerd met grensoverschrijdende aspecten, of het nu gaat over een aankoop is, onderhandelingen, een discussie of een procedure. Daarbij kunnen ook advies en bijstand in of uit het buitenland wenselijk zijn. Om U dergelijk advies en bijstand te kunnen aanbieden zijn we o.a. lid van LawPact zodat wij waar nodig de buitenlandse rechtsregels kunnen incorporeren in onze begeleiding. Mr. Frederic Beele is lid van de Raad van Bestuur van LawPact.

Lawpact

LawPact is een internationale vereniging en netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren die georiënteerd zijn op ondernemingsrecht. Ze werd opgericht om haar leden bij te staan bij:

  • het nastreven van uitmuntende dienstverlening aan haar cliënten, 
  • kantoormanagement,
  • toepassing van evoluerende technologieën,
  • marketing,
  • een transnationaal gekwalificeerd verwijzingsnetwerk te kunnen aanbieden aan de juridische noden van ons cliënteel.

Met de hulp van LawPact kunnen we de belangen van onze cliënten transnationaal behartigen op een professionele wijze doch nog steeds met een persoonlijke toets. Via LawPact hebben we de mogelijkheid om de diensten van betrouwbare advocaten aan te bevelen in andere landen.

Internationaal netwerk

LawPact organiseert regelmatig congressen zodat er, naast een puur professionele uitwisseling van informatie en best practices, ook een persoonlijke band en vertrouwen tussen de aangesloten kantoren en advocaten kan opgebouwd worden. Ons cliënteel kan hier enkel maar wel bij varen, aangezien op die manier een vlotte introductie mogelijk gemaakt wordt, meteen in een sfeer van vertrouwen.