Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder het kantoor u toegang verleent tot zijn website.

Advocatenkantoor Beele biedt U deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina. Door de website en de informatie erop te consulteren, stemt U in met deze voorwaarden.

 

1. Informatie
1.1 Advocatenkantoor Beele aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat U derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

1.2 De informatie op deze website bevat op generlei wijze juridisch advies of instructies die toelaten een juridische procedure te starten of te begeleiden. De informatie op deze website kan hooguit dienen ter ondersteuning van een juridische vraagstelling.

 

2. Links en verwijzingen

2.1 Op deze website zijn mogelijks ook hyperlinks opgenomen naar andere websites en informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden niet gecontroleerd naar inhoud. Er kan dus geen garantie gegeven worden betreffende, noch aansprakelijkheid aanvaard over, de kwaliteit en/of de volledigheid van deze bijkomende informatie.

2.2 Advocatenkantoor Beele aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar op deze website wordt verwezen.