Voorkeursmateries

Advocatenkantoor Beele kan u bijstaan in de volgende materies:   

Ondernemingsrecht

• ondernemingsrecht in de ruime zin van het woord
• vennootschapsrecht & -beheer
• oprichting/overdracht van ondernemingen
• onderhandelingen van contracten
• handelsagentuur  

Contracten
• koop-verkoop
• onderhandeling van contracten
• verbintenissenrecht

Bankrecht, consumentenrecht, tenuitvoerlegging

• adviesverlening en behandeling van geschillen inzake kredieten
• voorrechten en hypotheken
• zekerheden

Personen- en  familierecht 

• echtscheiding 
• bewindvoeringen
• erfrechtelijke geschillen

Vastgoedrecht

• bijstand bij koop en verkoop van onroerende goederen
• huurgeschillen (private huur en handelshuur)
• pacht
• mede-eigendom en appartementsrecht

Aannemings- en bouwrecht
• aannemingscontracten
• bouwgeschillen (adviesverlening, gerechtelijke procedures, minnelijke en gerechtelijke expertises)    

Aansprakelijkheidsrecht

• contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid
• beroepsaansprakelijkheid met betrekking tot diverse beroepscategorieën
• medisch recht  

Verkeersrecht

• verkeersovertredingen
• aansprakelijkheid bij verkeersongevallen

Invordering van facturen (nationaal & internationaal)

• aanmaning
• procedure