Frederic Beele - Advocaat-vennoot

Master in de Rechten (UGENT 1997)
Master in het Notariaat (UGENT 1998)
Vennootschapsrecht (KUB 1999)
Tableau van de Orde van de advocaten te Gent (2001)
Stichtend vennoot Advocatenkantoor Beele (2004)

• Plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht 1e Kanton Gent (K.B. 07.02.2011, eedaflegging 21.02.2011)

• Lid van de Raad van Bestuur van LawPact

Wettelijke bepalingen Mr. Frederic Beele

Mr. Frederic Beele is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. Frederic Beele is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders De Cockstraat 2. Mr. Frederic Beele oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de BVBA Advocatenkantoor Beele, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders De Cockstraat 2. Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Frederic Beele is 0862.344.846.